THUỐC GIẢM ĐAU VÀ HẠ SỐT CHỨA PARACETAMOL

Với hệ thống phân phối rộng khắp cả nước và sang cả thị trường quốc tế, Boston Pharma tự hào với hơn 10 nhóm điều trị chất lượng cao, mang đến cho người dùng niềm tin an toàn khi sử dụng.
Effer Paralmax 250 (viên sủi)
Hộp 5 vỉ x 4 viên nén sủi bọt
Liên hệ
Effer Paralmax Codein
Hộp 5 vỉ x 4 viên nén sủi bọt
Liên hệ
Effer Paralmax Codein 10
Hộp 5 vỉ x 4 viên nén sủi bọt
Liên hệ
Effer Paralmax Extra
Hộp 5 vỉ x 4 viên nén sủi bọt
Liên hệ
Effer Paralmax 500
Hộp 5 vỉ x 4 viên nén sủi bọt
Liên hệ
Effer Paralmax 325 (viên sủi)
Hộp 5 vỉ x 4 viên nén sủi bọt
Liên hệ
Effer Paralmax 250 (thuốc bột)
Hộp 30 gói x 1,5 g thuốc bột sủi bọt.
Liên hệ
Effer Paralmax 150
Hộp 30 gói x 1,5 g thuốc bột sủi bọt.
Liên hệ
Bostacet
Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim
Liên hệ
Paracetamol Boston 500
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén.
Liên hệ
Paralmax Pain
Hộp 10 vỉ x 12 viên nén bao phim
Liên hệ
Paralmax Cảm cúm
Hộp 10 vỉ x 12 viên nén bao phim
Liên hệ
Paralmax Extra
Hộp 15 vỉ x 12 viên nén bao phim
Liên hệ
Paralmax
Hộp 10 vỉ x 12 viên nén bao phim
Liên hệ
19001910