Chính sách nhân sự

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

 

Với mục đích phát triển công ty theo định hướng lâu dài phù hợp với sự phát triển của ngành được đặt lên hàng đầu. Vì vậy Boston thường tổ chức các chương trình đào tạo như:

 

  • Đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn của ngành cho nhân viên: Được cập nhật ngay khi có sự thay đổi của Luật, Nghị định, Thông tư do các cơ quan nhà nước ban hành hoặc khi có sự thay đổi của tiêu chuẩn trong các tổ chức trên thế giới mà công ty đang áp dụng.

 

  • Tái đào tạo: Định kỳ đào tạo 3 tháng hoặc 6 tháng 1 lần trong năm cho các công việc thường xuyên lặp lại nhằm kịp thời bổ sung kiến thức giúp nhân viên thực hiện tốt hơn công việc đang đảm nhận. Đồng thời giúp công ty đánh giá chính xác về năng lực và thành tích của nhân viên.

 

  • Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn: Hằng năm Boston mời các chuyên gia là các Giáo Sư, Tiến sỹ của Trường Đại học, các diễn giải hàng đầu tại Việt Nam đến trực tiếp công ty hoặc liên kết với các trung tâm đào tạo uy tín trong cả nước để trau dồi, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho nhân viên.

CÁC TIN TỨC Chính sách nhân sự

Chính sách tuyển dụng

Chính sách tuyển dụng

Môi trường làm việc

Môi trường làm việc

Tiêu chuẩn ứng viên

Tiêu chuẩn ứng viên

19001910