Chính sách nhân sự

TIÊU CHUẨN ỨNG VIÊN

 

  • Ưu tiên các ứng viên có trình độ chuyên môn cao.

 

  • Phù hợp với thực tế yêu cầu công việc.

​​​​​​​

  • Ứng viên có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, trung thực và luôn vì sự phát triển chung của công ty

CÁC TIN TỨC Chính sách nhân sự

Chính sách tuyển dụng

Chính sách tuyển dụng

Đào tạo và phát triển

Đào tạo và phát triển

Môi trường làm việc

Môi trường làm việc

19001910