Sản phẩm

Boston Pharma sản xuất và phân phối các sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng... có chất lượng và độ an toàn ngang bằng với hàng ngoại nhập khu vực Âu - Mỹ thông qua việc áp dụng nghiêm ngặt các tiêu chí. Hiên tại sản phẩm của Boston Pharma thuộc 14 nhóm điều trị với hơn 300 loại được phân phối rộng khắp toàn quốc.
PARALMAX 250 GÓI
Gói nhôm. Hộp 30 gói × 1,5 g thuốc bột sủi bọt.
Liên hệ
EUGRA
Vỉ PVC/Al. Hộp 01 vỉ x 4 viên nén bao phim
Liên hệ
BOSTOKEN 200
Ép vỉ Al/Al. Hộp 02 vỉ x 10 viên nén bao phim.
Liên hệ
SPASMABOSTON 60
Hộp 03 vỉ × 10 viên nang cứng, vỉ Al/PVDC
Liên hệ
SULPIRID 50 mg
Vỉ Al/PVDC. Hộp 05 vỉ x 10 viên nang cứng
Liên hệ
TENOVUDIN 300/300
Ép vỉ Al/Al. Hộp 3 vỉ × 10 viên nén bao phim
Liên hệ
CINABOSTON
Ép vỉ Al/PVC. Hộp 10 vỉ × 10 viên nén.
Liên hệ
BOSDOGYL F
Hộp 2 vỉ × 10 viên nén bao phim
Liên hệ
BOSDOGYL
Hộp 2 vỉ × 10 viên nén bao phim
Liên hệ
MOVINAVIR 200
Box of 4 blister x 10 hard capsules
Liên hệ
MOVINAVIR 400
Box of 2 blister x 10 hard capsules
Liên hệ
MOLRAVIR 400
Hộp 02 vỉ x 10 viên nang cứng
Liên hệ
Clopalvix Plus
Hộp 3 vỉ × 10 viên nén bao phim
Liên hệ
EFFER-PARALMAX C 500/150
Hộp 5 vỉ x 4 viên nén sủi bọt
Liên hệ
Paralmax 500 sủi
Hộp 5 vỉ x 4 viên nén sủi bọt.
Liên hệ
PERIBOSTON
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Liên hệ
PARALMAX 500 CAPS
Chai 200 viên nang
Liên hệ
HỘP KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP (MÀU XANH)
Hộp 10 túi x 5 cái
Liên hệ
Prednisolon Boston (500 viên mùi dâu)
Chai 500 viên nén (mùi dâu)
Liên hệ
Prednisolon Boston (200 viên mùi dâu)
Chai 200 viên nén (mùi dâu)
Liên hệ
Prednisolon Boston (500 viên mùi cam)
Chai 500 viên nén (mùi cam)
Liên hệ
Cefalex 500 (hộp 200 viên)
Hộp 1 chai x 200 viên nang cứng
Liên hệ
Omeraz 20 (hộp 100 viên)
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang chứa vi hạt bao tan trong ruột
Liên hệ
Paralmax Extra (hộp 120 viên)
Hộp 10 vỉ x 12 viên nén bao phim
Liên hệ
ARONATBOSTON
 Hộp 1 vỉ x 2 viên nén.
Liên hệ
OTIBONE PLUS
Hộp 3 vỉ x 10 viên bao phim. Hộp 6 vỉ x 10 viên bao phim.
Liên hệ
OTIBONE 1500
Hộp 30 gói  x 3,8 g.
Liên hệ
CETIRIZIN BOSTON
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim.
Liên hệ
METHYLBOSTON 4
Hộp 03 vỉ × 10 viên nén, Hộp 10 vỉ × 10 viên nén
Liên hệ
SOLUBOSTON 20
Hộp 5 vỉ ×10 viên nén phân tán trong miệng.
Liên hệ
19001910