Sản phẩm

Boston Pharma sản xuất và phân phối các sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng... có chất lượng và độ an toàn ngang bằng với hàng ngoại nhập khu vực Âu - Mỹ thông qua việc áp dụng nghiêm ngặt các tiêu chí. Hiên tại sản phẩm của Boston Pharma thuộc 11 nhóm điều trị với hơn 130 loại được phân phối rộng khắp toàn quốc.
Bostanex (siro)
Hộp 1 chai x 60 ml. Hộp 1 chai x 30ml.
Liên hệ
Methylboston 16
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Liên hệ
Nexipraz 40
Hộp 5 vỉ x 7 viên nang cứng kháng dịch vị
Liên hệ
Conoges 200
Hộp 3 vỉ x 10 viên nang. (*) Tương đương sinh học với Celebrex-Pfizer.
Liên hệ
Chitogast 30
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Liên hệ
Bostrypsin
Hộp 2 vỉ x 10 viên nén, Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Liên hệ
Bostaflam
Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao đường
Liên hệ
Chitogast 60
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Liên hệ
Conoges 100
Hộp 3 vỉ x 10 viên nang
Liên hệ
Trimeboston 100
Hộp 5 vỉ x 10 viên nén
Liên hệ
Meloxboston 15
Hộp 5 vỉ x 10 viên nén
Liên hệ
Imoboston
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Liên hệ
Meloxboston 7.5
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Liên hệ
Motiboston
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Liên hệ
Bosphagel B
Hộp 30 gói x 20g
Liên hệ
Bosfen 400
Hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm
Liên hệ
Antaloc
Hộp 10 vỉ x 7 viên nén bao phim tan trong ruột
Liên hệ
Omeraz 20 (chai)
Hộp 1 chai x 28 viên nang chứa vi hạt bao tan trong ruột
Liên hệ
Idofen 200
Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim
Liên hệ
Omeraz 20
Hộp 5 vỉ x 4 viên nang chứa vi hạt bao tan trong ruột
Liên hệ
Effer Paralmax Codein
Hộp 5 vỉ x 4 viên nén sủi bọt
Liên hệ
Effer Paralmax Codein 10
Hộp 5 vỉ x 4 viên nén sủi bọt
Liên hệ
Effer Paralmax Extra
Hộp 5 vỉ x 4 viên nén sủi bọt
Liên hệ
Effer Paralmax 500
Hộp 5 vỉ x 4 viên nén sủi bọt không mùi.
Liên hệ
Effer Paralmax 325 (viên sủi)
Hộp 5 vỉ x 4 viên nén sủi bọt
Liên hệ
Effer Paralmax 250 (thuốc bột)
Hộp 30 gói x 1,5 g thuốc bột sủi bọt.
Liên hệ
Effer Paralmax 150
Hộp 30 gói x 1,5 g thuốc bột sủi bọt.
Liên hệ
Bostacet
Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim
Liên hệ
Paracetamol Boston 500
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén.
Liên hệ
Paralmax Pain
Hộp 10 vỉ x 12 viên, 15 vỉ x 12 viên nén bao phim
Liên hệ
19001910