NHÓM THUỐC XUẤT KHẨU

Với hệ thống phân phối rộng khắp cả nước và sang cả thị trường quốc tế, Boston Pharma tự hào với hơn 11 nhóm điều trị chất lượng cao, mang đến cho người dùng niềm tin an toàn khi sử dụng.
MOVINAVIR 200
Box of 4 blister x 10 hard capsules
Liên hệ
MOVINAVIR 400
Box of 2 blister x 10 hard capsules
Liên hệ
19001910