THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH, GIẢM ĐAU THẦN KINH

Với hệ thống phân phối rộng khắp cả nước và sang cả thị trường quốc tế, Boston Pharma tự hào với hơn 10 nhóm điều trị chất lượng cao, mang đến cho người dùng niềm tin an toàn khi sử dụng.
Neuralmin 75
Hộp 2 vỉ x 14 viên nang. Hộp 4 vỉ x 14 viên nang.
Liên hệ
Essividine
Hộp 4 vỉ x 14 viên nang
Liên hệ
Bosrontin
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Liên hệ
19001910