Thuốc chống kết tập tiểu cầu

Với hệ thống phân phối rộng khắp cả nước và sang cả thị trường quốc tế, Boston Pharma tự hào với hơn 11 nhóm điều trị chất lượng cao, mang đến cho người dùng niềm tin an toàn khi sử dụng.
Clopalvix Plus
Hộp 3 vỉ × 10 viên nén bao phim
Liên hệ
Clopalvix
Hộp 5 vỉ x 14 viên nén bao phim
Liên hệ
19001910