CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC VÀ NHỮNG ĐIỀU DƯỢC SĨ NÊN BIẾT

KHỎE MỖI NGÀY • Thứ năm, 05/11/2020 - 15:04 (GMT+7)

Theo quy định mới nhất, dược sĩ hành nghề tại các cơ sở kinh doanh dược có chứng chỉ hành nghề, phải đảm bảo hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất. Do đó, dược sĩ cần nắm những thông tin về đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược để tránh bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược.


Theo Khoản 9 Điều 28 Luật Dược 105/2016/QH13 quy định về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược trong trường hợp người hành nghề không tham gia cập nhật kiến thức chuyên môn về dược: “Người hành nghề dược không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất”. Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược, thời gian và nội dung đào tạo như sau:

- Cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gồm:

 • Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo chuyên ngành y, dược
 • Cơ sở giáo dục có đào tạo mã ngành thuộc khối ngành khoa học sức khỏe
 • Viện nghiên cứu có chức năng đào tạo chuyên ngành y, dược
 • Cơ sở có chức năng đào tạo nhân lực y tế
 • Các hội nghề nghiệp về dược (Hội Dược học Thành phố Hồ Chí Minh

- Chương trình đào tạo bao gồm các nội dung chính sau đây:

 • Kiến thức chuyên ngành
 • Pháp luật và quản lý chuyên môn về dược

- Thời gian đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược:

 • Tối thiểu 08 giờ.

Những cơ sở đủ tiêu chuẩn về đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược sẽ được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế. Quý anh/chị dược sĩ có thể theo dõi thông tin trên Cổng thông tin điện tử để cập nhật và thi kiến thức chuyên môn về dược theo quy định.

Trên địa bàn TP. HCM hiện có các cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược và cấp giấy chứng nhận để duy trì hiệu lực của chứng chỉ hành nghề dược như:

 • Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trung tâm Khoa học Công nghệ dược Sapharcen thuộc Khoa Dược – Đại học Y Dược
 • Trường Trung cấp Quang Trung
 • Hội Dược học Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn
 • Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Ý kiến bạn đọc
19001910