Boston Pharma prides itself on a professional working environment, many promotion opportunities, a stable job with a decent salary.

DISCOVERY OPOTUNITY JOB IN BOSTON PHARMA
Vacancy Workplace Amount Deadline
Tuyển dụng kế toán thanh toán/ Sinh viên mới ra trường Hồ Chí Minh 1 30/04/2023
Trưởng Kho Kinh Doanh Hồ Chí Minh 1 31/05/2023
Quản Lý Kinh Doanh ( DSM) Tây Nguyên Tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông - Gia Lai - Kon Tum 1 30/11/2023
Nhân Viên Thẩm Định 43 đường số 8, KCN Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương. 2 30/05/2023
NHÂN VIÊN KHO ĐÀ NẴNG 01, Hàm Trung 4, P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 1 31/12/2023
GIÁM SÁT SẢN XUẤT 43 đường số 8, KCN Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương. 1 30/04/2023
19001910