Boston Pharma prides itself on a professional working environment, many promotion opportunities, a stable job with a decent salary.

DISCOVERY OPOTUNITY JOB IN BOSTON PHARMA
Vacancy Workplace Amount Deadline
TUYỂN DỤNG DSM (CẦN THƠ & HẬU GIANG) Cần Thơ và Hậu Giang 31/10/2023
PRODUCT MANAGER 41 Trần Hưng Đạo, F6, Quận 5. TP. HCM 2 30/09/2022
CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN ( Event) 41 Trần Hưng Đạo, F6, Quận 5. TP. HCM 1 30/09/2023
NHÂN VIÊN TÀI XẾ - HẠNG C Hồ Chí Minh 1 30/09/2023
Nhân viên hồ sơ đăng ký ( RA) 43 đường số 8, KCN Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương. 2 30/06/2023
KẾ TOÁN KHO 41 Trần Hưng Đạo, F6, Quận 5. TP. HCM 1 30/06/2023
19001910