PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 

Hiện tại, Boston đang áp dụng hình thức thanh toán sau:

  •        -   Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (COD): Nhận hàng và thanh toán trực tiếp với nhân viên giao hàng.
19001910