DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ CHƯƠNG TRÌNH CHECK-IN FANPAGE, NHẬN NGAY 2 KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, CHỐNG TIA UV

Hoạt động của Boston • Thứ hai, 09/03/2020 - 08:33 (GMT+7)

Boston Pharma xin công bố Danh sách Khách hàng nhận được quà tặng: 2 khẩu trang vải kháng khuẩn, chống tia UV từ chương trình "Check in Fanpage, nhận ngay khẩu trang vải kháng khuẩn, chống tia UV".

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG - CHƯƠNG TRÌNH CHECK-IN FANPAGE
STT Mã KH Số lượng Khẩu trang vải
1 TGI00071 2
2 TGI00433 2
3 TGI00060 2
4 TGI00061 2
5 TGI00247 2
6 TGI00416 2
7 TGI00353 2
8 VLO00496 2
9 VLO00465 2
10 VLO00499 2
11 HGI00123 2
12 HGI00299 2
13 HGI00268 2
14 CTH00468 2
15 CTH00588 2
16 KGI00323 2
17 AGI00454 2
18 AGI00005 2
19 AGI00384 2
20 AGI00046 2
21 AGI00373 2
22 DTH00142 2
23 KGI00307 2
24 KGI00107 2
25 KGI00044 2
26 KGI00067 2
27 KGI00065 2
28 KGI00087 2
29 KGI00070 2
30 KGI00056 2
31 DTH00185 2
32 DTH00229 2
33 CMA00306 2
34 CMA00307 2
35 STR00210 2
36 STR00089 2
37 CMA00082 2
38 HCM00153 2
39 HCM00945 2
40 HCM02026 2
41 HCM03190 2
42 HCM03147 2
43 HCM01390 2
44 HCM01837 2
45 HCM02529 2
46 HCM00335 2
47 HCM00212 2
48 HCM02959 2
49 HCM00638 2
50 HCM01718 2
51 HCM01391 2
52 BPH00109 2
53 TNI00063 2
54 TVI00183 2
55 DNO00093 2
56 DNO00142 2
57 DNO00177 2
58 DNO00091 2
59 DNO00110 2
60 DLA00335 2
61 DLA00326 2
62 DLA00002 2
63 DLA00310 2
64 DLA00281 2
65 DLA00338 2
66 DLA00125 2
67 DLA00119 2
68 DLA00107 2
69 DLA00331 2
70 DLA00352 2
71 KTU00049 2
72 KTU00026 2
73 KTU00091 2
74 KTU00100 2
75 KTU00017 2
76 KTU00095 2
77 KTU00083 2
78 KTU00069 2
79 KTU00073 2
80 KTU00099 2
81 HNO00040 2
82 HNO00266 2
83 HNO00154 2
84 HNO00160 2
85 HNO00053 2
86 HNO01081 2
87 HNO00054 2
88 HNO00068 2
89 HNO00156 2
90 HNO00236 2
91 HNO00122 2
92 HNO00395 2
93 HNO00872 2
94 HTI00091 2
95 HTI00102 2
96 HTI00107 2
97 HNO00361 2
98 HNO00355 2
99 HNO00092 2
100 HNO00706 2
101 NBI00039 2
102 NBI00100 2
103 NBI00063 2
104 NBI00114 2
105 NBI00053 2
106 NBI00107 2
107 NBI00132 2
108 TBI00114 2
109 TBI00061 2
110 TBI00077 2
111 TBI00023 2
112 TBI00156 2
113 QNG00003 2
114 DAN00520 2
115 DAN00419 2
116 DAN00579 2
117 DAN01115 2
118 DAN01149 2
119 DAN00221 2
120 DAN00544 2
121 DAN00244 2
122 DAN01114 2
123 DAN01143 2
124 DAN00185 2
125 DAN00567 2
126 DAN00531 2
127 DAN00484 2
128 DAN00109 4
129 DAN00347 2
130 DAN00456 2
131 DAN00594 2
132 DAN00100 2
133 DAN00097 2
134 DAN00084 2
135 DAN00441 2
136 DAN00141 2
137 DAN00084 2
138 QTR00035 2
139 QTR00017 2
140 QTR00056 2
141 QTR00031 2
142 QTR00051 2
143 QTR00027 2
TOTAL   288
Ý kiến bạn đọc
19001910