Mr. LUONG DANG KHOA
Mr. LUONG DANG KHOA
Chairman of the board

Tọa lạc tại Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương, nhà máy Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam được thành lập từ ngày 01/11/2007, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp phép và đi vào hoạt động từ tháng 11/2017.

Với sứ mệnh mang những sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lí đến với xã hội, BOSTON PHARMA đã nổ lực không ngừng để đạt được sự tin tưởng và ủng hộ từ cộng đồng.

11/2007, thành lập với tên Công ty Dược phẩm VITAR

06/2009, đạt giấy chứng nhận GMP WHO

10/2009, đạt chứng nhận VSATTP

2008 liên doanh với Boston Pharmaceutical Inc USA, chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam (BOSTON PHARMA)

Tọa lạc tại Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương, nhà máy Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam được thành lập từ ngày 01/11/2007, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp phép và đi vào hoạt động từ tháng 11/2017.

Với sứ mệnh mang những sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lí đến với xã hội, BOSTON PHARMA đã nổ lực không ngừng để đạt được sự tin tưởng và ủng hộ từ cộng đồng.

11/2007, thành lập với tên Công ty Dược phẩm VITAR

06/2009, đạt giấy chứng nhận GMP WHO

10/2009, đạt chứng nhận VSATTP

2008 liên doanh với Boston Pharmaceutical Inc USA, chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam (BOSTON PHARMA)