ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ NGUYỄN THỊ KIM TIẾN THĂM NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM

Ngày 12 tháng 12 năm 2016 Đoàn giám sát  của Quốc Hội nước Việt Nam cùng Bộ Trưởng bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm nhà máy sản xuất của Boston Việt Nam,

Nghe báo cáo của doanh nghiệp về sản xuất và kinh doanh của Công  ty cổ phần dược phẩm Boston  Việt Nam.

  Đoàn và Bộ Trưởng hỏi thăm tình hình thực tế sản xuất, sản phẩm của công ty, những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải, sự quan tâm thực tế của đoàn đại biểu và  Bộ Trưởng  về sản phẩm của công ty như:

- Thị Trường của công ty đã cung cấp được đến nông thôn chưa?

- Đấu thầu bảo hiểm y tế được  bao nhiêu sản phẩm trong tổng số sản phẩm hiện có?

- Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và sử dụng các nguồn nguyên liệu là dược liệu trong nước.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đoàn và Bộ Trưởng tại nhà máy sản xuất Boston Việt Nam

back-to-top.png