KHẢ NĂNG SẢN XUẤT

1- Thuốc viên nén, viên bao các loại.
2- Viên nang cứng.
3- Viên sủi bọt, gói sủi bọt các loại.
4- Gói bột các loại.
5- Viên nang mềm.
6- Sirô ống uống.
7- Thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi các loại.
8- Dung dịch nước muối rửa mũi.
   Giai đoạn 1: công suất 1 tỉ đơn vị / năm.
back-to-top.png